Dataskydd

Allmän information

Tack för ditt intresse för vårt företag. Din integritet är viktig för oss och du ska alltid känna dig säker och bekväm när du besöker vår webbplats. Därför har vi vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi alltid följer rådande lagstiftning. Detta dokument beskriver den information som vi kan samla in och vad vi gör med den.


I. Vem är ansvarig?

RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
D-45141 Essen
Fax: +49(0)201- 51790
Fax: +49(0)201-51795005

E-post: RWE Aktiengesellschaft


II. Hur kontaktar du dataskyddsombudet?

Du når dataskyddsombudet på:

RWE Aktiengesellschaft
Dataskyddsombud
RWE Platz 6
D-45141 Essen

E-post dataprotection@rwe.com


III. Tillhandahållande av denna webbplats

I det följande kommer vi att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av webbplatsen och skapandet av loggfiler.


1. Vilka personuppgifter använder vi?

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den anslutna datorns operativsystem. Utöver uppgifter som inte är länkade till dig (t.ex. domännamnet för webbplatsen du kom ifrån, webbplatserna du besökte i vårt system, namnen på filerna du tittade på (samt datum och tidpunkt när du tittade på en fil), namnet på din internettjänstleverantör, din dators operativsystem och webbläsarversion, i förekommande fall, värdnamnet för den anslutna datorn, språkinställningar) behandlas din IP-adress.


2. Vilka uppgiftskällor använder vi?

Uppgifterna samlas in hos oss via din dator och överförs automatiskt till vårt system.


3. Varför behandlar vi dina uppgifter och på vilken rättslig grund?

I första hand samlas uppgifterna in för att göra webbplatsen tekniskt tillgänglig. I detta fall fungerar artikel 6, paragraf 1 lit. (f) GDPR som den juridiska grunden. 

Dessutom kommer dina uppgifter att lagras - i pseudonymiserad form - i säkerhetssyfte, framförallt för att identifiera och avvärja attacker, sammanställa webbstatistik samt optimera vår internetnärvaro. I sådana fall är den juridiska grunden i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. (f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vårt legitima intresse består av att säkerställa att ovannämnda målsättningar uppnås.


4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I vissa fall vidarebefordrar vi dina uppgifter till andra företag inom koncernen. Dessutom använder vi oss även av tjänsteleverantörer som också kan ta emot dina uppgifter. I dessa fall ser vi till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR och den tyska federala dataskyddslagen. 
Vi har som princip att inte vidarebefordra dina uppgifter till tredje parter, såvida vi inte ombeds att göra detta av behöriga myndigheter.


5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar uppgifterna i 60 dagar. 


6. Måste du tillhandahålla dina uppgifter?

Du har ingen juridisk eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller uppgifterna begränsas din användning av vår webbplats.


IV. Webbanalys och webboptimering med hjälp av kakor 

Vi använder kakor på våra webbplatser. Kakor är textfiler som innehåller en karakteristisk teckenföljd som gör det möjligt att identifiera datorn. De lagras antingen i din webbläsare eller av din webbläsare på din dator när du besöker webbplatsen. Detta gör det möjligt att identifiera operativsystemet när webbplatsen besöks på nytt och viss information kan överföras automatiskt. 
Den information som lagras i kakor har olika funktioner. Vi använder kakor i följande kategorier:

  • Nödvändiga kakor 
  • Statistikkakor


1. Vilka personuppgifter använder vi? 

Vi samlar in olika personuppgifter beroende på vilka kakor som används. Här finns en översikt av de uppgifter som behandlas i respektive fall och du kan ändra dina inställningar här.


2. Vilka uppgiftskällor använder vi?

Alla uppgifter som vi samlar in i form av kakor hämtas från dig.


3. Varför behandlar vi dina uppgifter och på vilken rättslig grund?

Vi använder kakor i olika syften beroende på vilka kakor som används. Första gången du besöker en av våra webbplatser kommer du att bli ombedd att välja vilka kakor du vill tillåta. 


a. Nödvändiga kakor 

Nödvändiga kakor har till uppgift att se till att vår webbplats fungerar som den ska rent tekniskt och ser till att den är stabil. Syftet med respektive kakor visas här. När du besöker vår webbplats kommer du att informeras via vår banderoll om sekretessinställningar gällande användningen av kakor genom hänvisning till denna dataskyddsinformation. I detta fall fungerar artikel 6, paragraf 1 lit. (f) GDPR som den juridiska grunden. Vårt legitima intresse består av att säkerställa att ovannämnda målsättningar uppnås.

De uppgifter om dig som samlas in på detta sätt pseudonymiseras på teknisk väg och lagras inte tillsammans dina andra personliga uppgifter. Därför kan inte uppgifterna förknippas med dig personligen.


b. Statistikkakor

Statistikkakor hjälper oss att analysera dina surfvanor och på så sätt mäta och förbättra prestandan för våra webbsidor. De används för att skapa statistiska profiler som inte kan spåras tillbaka till individuella användare, utan enbart till grupper. Vi kan analysera besökar- och klickbeteenden, såväl som de demografiska egenskaperna för webbplatsens användare. Syftet med respektive kakor visas här

När du besöker vår webbplats kommer du att informeras via vår banderoll om sekretessinställningar om användningen av statistikkakor genom hänvisning till denna dataskyddsinformation. Om du samtycker till behandlingen, klicka på denna kakkategori och ge därmed ditt samtycke som en juridisk grund i enlighet med artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. 
De uppgifter om dig som samlas in på detta sätt pseudonymiseras på teknisk väg och lagras inte tillsammans dina andra personliga uppgifter. Därför kan inte uppgifterna förknippas med dig personligen.


4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I vissa fall vidarebefordrar vi dina uppgifter till andra företag inom koncernen. I vissa fall kommer tredjepartsföretag som erbjuder respektive kakor att få tillgång till dina uppgifter inom ramen för databehandling på våra vägnar enligt artikel 28 GDPR. 


5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på kakkategori:

  • Nödvändiga kakor> 24 månader
  • Statistikkakor: 24 månader


6. Måste du tillhandahålla dina uppgifter? 

Du har ingen skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter. Dock har nödvändiga kakor till uppgift att se till att vår webbplats fungerar som den ska rent tekniskt.


7. Dina rättigheter avseende kakor 

Förutom de rättigheter som nämns under punkt IX har du rätt att:

  • när som helst motsätta dig användningen av nödvändiga kakor.
  • dra tillbaka/återkalla ditt samtycke till statistikkakor här.


V. Kontaktformulär

Du har möjlighet att kontakta oss via vår webbplats. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med detta.

1. Vilka personuppgifter använder vi? 

Vi behandlar de uppgifter du tillhandahåller när du fyller i vårt kontaktformulär. Dessa är: 

  • Namn, 
  • E-postadress, 
  • Telefonnummer

Dessutom kan du använda fri text för att lämna ytterligare information via e-post. 


2. Vilka uppgiftskällor använder vi?

Du fyller i kontaktformuläret själv. 


3. Varför behandlar vi dina uppgifter och på vilken rättslig grund?

Vi behöver uppgifterna så att vi vet vem som har skickat oss en förfrågan och för att kunna besvara den. Den juridiska grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. (a) GDPR, som du ger genom att skicka din förfrågan. 


4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi vidarebefordrar dina uppgifter inom koncernen till det koncernföretag som ansvarar för din förfrågan. I vissa fall använder vi oss även av tjänsteleverantörer som också kan ta emot dina uppgifter. 


5. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna kommer endast att lagras så länge som krävs för att besvara din förfrågan. Dessutom kommer dina uppgifter att lagras innanför den lagstadgade kvarhållningsperioden. 


6. Måste du tillhandahålla dina uppgifter? 

Du har ingen skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter är det inte möjligt att besvara din förfrågan. 


7. Rätten att dra tillbaka ditt samtycke

Beträffande kontaktformuläret har du de rättigheter som nämns under punkt IX. 


VI. Inbäddade externa webbtjänster

En webbtjänst från företaget Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany (hädanefter: "usercentrics.com") laddas om på vår webbplats. Vi använder usercentrics för att ge dig omfattande information om sekretessinställningar och en översikt, även kallad ”kakmeddelande”. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till usercentrics.com. Artikel 6, paragraf 1 lit. (f) DSGVO fungerar som den juridiska grunden. Vårt legitima intresse består av att säkerställa att vår webbplats fungerar som den. Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen har uppfyllts. Ytterligare information om databehandlingen av de insamlade uppgifterna återfinns i usercentrics.com:s integritetspolicy: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Du kan blockera insamlingen och behandlingen av dina uppgifter av usercentrics.com genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare. 


VII. Sker automatiserat beslutsfattande inklusive profilering?

 

Det sker inget automatiserat beslutsfattande eller profilering. 


VIII. Överförs dina uppgifter till länder utanför Europeiska unionen (så kallat tredje land)?

Vi använder även tjänsteleverantörer i tredje land utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") för att behandla dina uppgifter. För att skydda dina personuppgifter sluter vi standardklausuler för dataskydd med tjänsteleverantörer i tredjeland som tillhandahålls av EU-kommissionen. Dessa klausuler ger tillräckligt skydd för dina uppgifter hos tjänsteleverantörer i tredjelandet. 
Du har när som helst möjlighet att begära ytterligare information och att få kopior av relevanta avtal. Du når oss med kontaktuppgifterna som nämns under punkt I och II.

IX. Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina uppgifter?


1. Rätten till åtkomst

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om vi behandlar personuppgifter som rör dig, 

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om vi behandlar personuppgifter som rör dig, I samband med detta kan du begära att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 GDPR i samband med överföringen. 


2. Rätten till korrigering

Du har rätt att be den personuppgiftsansvarige att korrigera och/eller fylla i uppgifterna, om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska utföra korrigeringen utan dröjsmål.


3. Rätten till begränsning av behandlingen

I enlighet med reglerna i GDPR kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 


4. Rätten till radering

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifterna. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera sådana uppgifter utan dröjsmål, såvida inte annan laglig grund för ett undantag föreligger. 


5. Rätten till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du har tillhandahållit till den personuppgiftsansvarige där behandlingen är baserad på samtycke eller på ett kontrakt. 

När du utövar denna rätt, och om det är tekniskt möjligt, har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt av en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten får dock inte utövas på ett sätt som påverkar andra personers friheter och rättigheter 


6. Rätten att dra tillbaka ditt samtycke

Du har när som helst rätt att dra tillbaka din dataskyddsförklaring. Tillbakadragandet av samtycket påverkar inte lagligheten för behandlingen baserat på samtycke före dess tillbakadragande. Detta gäller även för återkallande av samtycke som lämnades till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs. före den 25 maj 2018. I det fallet raderas all personlig information som lagras baserat på samtycket, såvida inte annan laglig grund för ytterligare lagring föreligger. 


7. Utöva dina rättigheter

För att utöva dina ovannämnda rättigheter, kontakta oss med kontaktuppgifterna som nämns under punkt I och II. 
Om du vill återkalla ditt samtycke till Google-tjänsterna kan du ändra dina inställningar här.
Om du vill återkalla ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev, använd länken för att avsluta prenumerationen längst ned i varje nyhetsbrev.
Tillbakadragandet av samtycket påverkar inte lagligheten för behandlingen baserat på samtycke före dess tillbakadragande.

8. Rätten att motsätta sig

Du har när som helst rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som rör dig, enligt artikel 6 paragraf 1 (e) eller (f) GDPR. Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Om dina personuppgifter behandlas av oss för att rikta direktreklam, så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Detta gäller också för profilering, såvida det gäller sådan direktreklam. Om du gör en sådan invändning kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.
För att utöva din rätt att motsätta dig, kontakta oss med kontaktuppgifterna som nämns under punkt 1 och 2.

9. Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i första hand i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR. Tillsynsmyndigheten som klagomålet har inlämnats till ska informera klaganden om status och utfallet av ditt klagomål, samt möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 GDPR. För att göra det lättare för dig att hävda dina rättigheter se adressen nedan till tillsynsmyndigheten som ansvarar för oss:

 

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia 

PO Box 20 04 44
D-40102 Düsseldorf 
Tel+49 211 38424 – 0
F: +49 211 38424 – 10
E-post: poststelle@ldi.nrw.de   

Klicka här för en översikt och kontaktuppgifter till alla statliga dataskyddsmyndigheter och europeiska dataskyddsansvariga.